V roce 1954 zasahuje provoz Ústřední škola ČSPO v Bílých Poličanech. Za členy přistoupili Václav Krejz a Josef Prokop. 1.-2.5. se konalo okrskové cvičení na louce „v kamení“.