Členská základna čítá 97 členů, z toho 71 mužů a 16 žen, 10 mladých hasičů, z toho 7 hochů a 3 dívky.

Okrsková valná hromada se konala v Krásněvsi.

Dne 25. května se konala okrsková soutěž v Radostíně nad Oslavou, které se zúčastnily družstva okrsku. Okresní soutěže v požárním sportu, která se konala 31 .května v Bystřici nad Pernštejnem, se zúčastnilo družstvo mužů z Radostína nad Oslavou, které se umístilo na 1. místě. Družstvo postoupilo na krajskou soutěž, která se konala 16. srpna v Petrovicích a celkově skončilo na 6. místě.

Do 13. ročníku Žďárské ligy se přihlásilo 1 družstvo z našeho sboru. Vyhlášení Žďárské ligy s celkovým umístěním se uskutečnilo v obci Čikov na Třebíčsku. Na 1. místě se umístilo družstvo ze Stanovišť, družstvo Radostína nad Oslavou se umístilo na 20. místě.

Z činnosti zásahové jednotky:

26. dubna – planný poplach fi. PAMA Ostrov nad Oslavou
7.
května – požár pokoje rodinného domku p. Františka Fabíka v Kněževsi
20.
června – námětové cvičení okrsku Radostín nad Oslavou
25. června – námětové cvičení Sazomín – ukázka hašení z letadla
1. července –
požár náspu železniční tratě v katastru obce Obyčtov
4. srpna – požár soukromého objektu Zahradiště
19. října –
požár dřevěné boudy u řeky v Ostrově nad Oslavou
20. listopadu –
prověřovací cvičení na kostele ve Žďáře nad Sázavou – Zámek 2

Na údržbě hasičské zbrojnice bylo odpracováno 340 hodin, a to výměna tří oken za nová plastová, položení dlažby v kuchyni, vymalování garáže a schodiště.

19. února se uskutečnil slavnostní aktiv u příležitosti 35. výročí vzniku hry pro mladé hasiče – Plamen. Na slavnostním aktivu bylo vyznamenáno Pamětní medailí celkem 40 hasičských funkcionářů, kteří se v uplynulém období výchově mladých hasičů na Žďársku věnovali. Z našeho sboru medaili obdrželi Jan Ptáček a Ing. Josef Ryba. V červnu obdržel v sídle Centra hasičského hnutí v Přibyslavi titul Zasloužilý hasič bratr František Fabík starší.

4. července se poprvé konal sraz rodáků Radostína nad Oslavou a Zahradišť, který byl spojen se 115. výročím založení Sboru dobrovolných hasičů v Radostíně nad Oslavou. Po slavnostních projevech starosty obce pana Josefa Fabíka, poslance sněmovny parlamentu pana Jana Kasala a zástupce kraje pana Huláká byl pěti našim členům jako poděkování za dlouholetou činnost udělen Pamětní list.