V roce 1993 byl ustanoven kolektiv mladých hasičů, jehož vedoucími byly Hana Klímová a Ludmila Hrubá mladší.
Členská základna čítala 94 členů.
Zásahová jednotka vyjela ke dvěma požárům a to do Borů k požáru lesa a do Ostrova nad Oslavou k požáru rodinného domu soukromého zemědělce Josefa Frendlovského.

Dále se zásahové jednotky zúčastnily námětového cvičení v Krásněvsi, okrskového kola ve Znětínku a okresního kola v požárním sportu, kde družstvo základní organizace získalo 1. místo, 2. místo obsadilo družstvo zemědělského družstva. Dále se zúčastnily krajského kola Horáckého poháru, kde rovněž obsadily 2. místo. Poté následoval memoriál Jaroslava Vaňka ve Velkém Meziříčí.

Dále jsme se zúčastnily 70letých oslav v Pavlově a 100letých oslav v Krásněvsi. V témže roce oslavil 100 let založení náš sbor. Přes nepřízeň počasí, které tyto oslavy narušily, se jejich průběh vydařil. Pokladní hotovost činila k 1. 1. 1993 částku 51 537 korun. Na oslavy byla vynaložena částka 22 688 korun.

V rámci vzdělávání jsou naši členové vysíláni do Požární školy v Jánských Kupelích, za oblast prevence absolvovali kurz Vlastimil Inwald a Jiří Láznička. Kurzu velitelů se zúčastnil Karel Kučera a Miroslav Láznička. Do kurzu strojníků byl vyslán Jiří Jan.

V listopadu se konala valná hromada sboru, na které bylo odhlasováno složení nového výboru, a to: Josef Prokop, Ludvík Prokop, František Němec, Josef Havelka, ing. Drahoslav Ryba, Josef Drápela, Josef Ptáček, Jan Ptáček, Josef Pešek, Stanislav Dohnal, František Fabík, Karel Kučera, Jan Kučera, Jiří Jan, František Hrubý, Vlastimil Inwald, Josef Němec, Pavel Valenta, Jiří Láznička.