Úmrtí starosty Huberta Padalíka, volba nového starosty

Úmrtí starosty Huberta Padalíka, volba nového starosty

V roce 1912 zemřel starosta sboru Hubert Padalík. Novým starostou byl zvolen Matěj Chromý, náčelníkem Rudolf Divíšek, jednatelem František Gabriel a pokladníkem Josef Poul.

2018-12-28T16:29:44+00:00