Schůze 7. 1. 1923

Schůze 7. 1. 1923

Na schůzi 7. 1. 1923 bylo konstatováno, že během roku 1922 bylo 5 schůzí výborových, 3 zimní cvičení a 4 letní cvičení. Zůstatek v pokladně činil 1 962 korun 54 haléře.

V témže roce zemřel starosta sboru Matěj Chromý. Novým starostou zvolen Josef Poul, náčelníkem František Pešek.

21. ledna byl u Dvořáků ples. Hudba místní. Zisk 182 korun 82 haléře. Zakoupeny pracovní stejnokroje.

2018-12-28T16:42:05+00:00