Otevření Měšťanské školy

Otevření Měšťanské školy

V roce 1937 byl přijat za člena Josef Dohnal a dne 28. 10. se sbor zúčastnil slavnostního otevření Měšťanské školy.

Dne 30. 11. zasahoval sbor u požáru stodoly pana Dvořáka čp. 34 a kolny v čp. 35 v Radostíně.

V témže roce na valné hromadě 2. 5. došlo ve výboru župy k četným změnám. Starostou zvolen František Šoukal ze Zahradišť, 1. náměstkem František Padalík z Radostína a vedoucí žen Jarmila Vrbová z Radostína.

2018-12-29T10:07:57+00:00