Přijetí nových členů

Přijetí nových členů

Na výroční schůzi v roce 1950 přijati za členy Ludvík Prokop, František Blaha, Jan Klíma, František Večeřa, v prosinci přistoupili Josef Gabriel, František Doležal, Václav Jaluška a Josef Požár.

2018-12-29T10:34:44+00:00