Miroslav Láznička v národním kole a sportovní družstva opět září

Miroslav Láznička v národním kole a sportovní družstva opět září

Roku 1984 se mladí požárníci zapojili do celostátní hry Plamen a obsadili ve Velkém Meziříčí na okresním svazu 9. místo a mladší 6. místo. Dorost v okresní soutěži obsadil 1. místo a postoupili do krajského kola, kde se umístili na 3. místě. V přeboru jednotlivců zvítězil Miroslav Láznička a postoupil do národního kola konaného v Českých Budějovicích. Zde obsadil 4. místo.

Zemřeli členové Pavel Večeřa a Josef Pelikán. Zásahová

požární jednotka vyjela ke 2 požárům: v dubnu k požáru trávy u Stavu v Krásněvsi a rovněž v dubnu k požáru trávy na svahu u železniční tratě v Ostrově.

2018-12-29T12:40:14+00:00