3.4.1947 byl na výroční schůzi zvolen starostou Josef Kudílek a náčelníkem Václav Fabík. Toho roku 8 členů drželo požární službu při motocyklových závodech v Laštovičkách.