V roce 1973 jsme se zúčastnili 50ti let založení sboru v Pavlově a 80. let trvání sboru v Krásněvsi.

3.6.1973 byla slavnostní schůze 80. let založení sboru v Radostíně. Této schůze se zúčastnil Dr. plukovník Řezpízský, předseda ÚV SPO. Josef Ptáček obdržel plaketu Dr. Jánského a dar OV ČČK za 10 čestných odběrů krve.

Požární jednotka zasáhla při samovznícení uhlí u Jiráků v Radostíně.

3.7.1973 jsme se zúčastnili pohřbu našeho člena Josefa Trnky a Josefa Svobody.