V roce 1982 sbor zasahoval v JZD Radostín.

Zemřeli členové: Ladislav Večeřa, Václav Gabriel a Božena Štegnerová.

Byla provedena údržba zbrojnice – nátěry střechy, okapových rýn, sirény a nátěry oken. Byla zřízena nová přívodní elektrická instalace. Opět se požárníci účastnili brigád na ZDŠ a i v zemědělství.