V roce 1910 měl požární sbor 5 schůzí. Obdržel od zemského výboru 100 korun. Zisk z taneční zábavy 23. 1. byl 3 koruny a 7 haléřů.

Další schůze byla 1. ledna 1911. Funkcionáři nezměněni, pokladní hotovost činila 35 korun 8 haléřů. Byly zakoupeny pracovní stejnokroje. Ze zábavy 8. ledna 2011 byl výtěžek 22 korun a 60 haléřů. Za člena přistoupil Jan Němec. Byla zakoupena dvoukolová dvouproudová stříkačka od firmy Josef Vyskočil a syn z Telče za cenu 700 korun.