Výroční schůze konaná 6. 1. 1930 zvolila starostou sboru Václava Jalušku a náčelníkem Františka Padalíka.

Ze sboru odcházejí: Josef Blaha (čl.107) a učitel Divíšek, který odchází na penzi do Velkého Meziříčí.

Za člena přistoupil Ladislav Večeřa.

Byla zakoupena motorová stříkačka. Obec Radostín přispěla 15 000 korunami. Stříkačka byla předána 20. 7. 1930 za účasti 11 hasičských sborů. Se stříkačkami cvičily sbory Pavlov, Znětínek, Krásněves.

Při této slavnosti byli vyznamenáni Josef Kudílek a Alois Fabík.