V roce 1992 vyjely obě zásahové jednotky několikrát k požárům, které vznikly vlivem neopatrnosti lidské a velkého sucha v letním období: v dubnu požáry lesa v Borech a Zahradištích, v červenci do Heřmanic, v srpnu do Laviček a v září do Zadního Zhořce k požáru lesa.

Byli jsme úspěšní na úseku kulturní činnosti. Byl pořádán tradiční ples, maškarní průvod obcí, 3 pouťové zábavy a 1 zábava v listopadu. Všechny tyto akce byly pořádány za účelem získání finančních prostředků pro konání 100. oslav sboru, který je stanoven na 6.6.1993.