V roce 1970 dne 24.5. byl na plenární schůzi okresního výboru předán čestný prapor UV SPO.

Za příkladnou práci v požární ochraně bylo uděleno vyznamenání Antonínu Vokounovi, Janu Ptáčkovi, Františku Fabíkovi, Janu Říhovi, Josefu Ptáčkovi, Josefu Rybovi, Miloši Malcovi, Josefu Pelikánovi, Františku Němcovi a Josefu Ptáčkovi.

V tomto roce bylo také na představenstvu JZD ustanoveno požární družstvo JZD.

Náš požární sbor zasahoval při požáru kolny v JZD Netín a rodinného domku Jaroslava Michálka v Radostíně, Ve Znětínku u Jaroslava Vokouna.

Za členy přistoupili: Jan Zástěra, Pavel Procházka, Jan Inwald, Antonín Řezníček. Členy okresního výboru se stali Drahoslav Ryba a Ludvík Prokop. Členem okresní a kontrolní a revizní komise byl zvolen František Němec – pracovník Okresní inspekce požární ochrany.