Byla dokončena stavba nové zbrojnice. Odpracovalo se celkem 3 500 hodin. Hodnota stavby byla 215 000 Kč.