V roce 1963 zemřel Karel Řezníček starší a vedoucím žákovského kroužku byl ustanoven Ludvík Prokop a Antonín Vokoun.

Soutěže požárních družstev I. – III. krajského kola se zúčastnily celkem 3 družstva, a to žákyň, žáků a mužů. Všichni obsadili první místa. V přeboru jednotlivců obsadila první místo Draha Dvořáková. Pěkného umístnění dosáhly Marie Kališová a Marie Hromková.

V kategorii dorostenců získal Václav Kališ 1. místo a v kategorii mužů Jaroslav Svoboda 3. místo, František Fabík 1. místo. František Fabík postoupil do celostátní soutěže, která se konala v Hradci Králové. I zde obsadil 1. místo, čímž se stal přeborníkem republiky.

Sbor zasahoval při požáru v Pavlově a v kamenolomu v Borech. V kulturní činnosti se hrály pod vedením Josefa Požára divadelní hry: Jakub Oberva a Ďáblovy klíče.