V roce 1994 čítá organizace 91 členů. Výbor se schází 7x ročně.

Z činnosti sportovní se družstvo mladých hasičů zúčastnilo 2 soutěží v Bobrové. Družstvo mužů se zúčastnilo poháru sv. Floriána v Kundraticích, kde celkově obsadilo 2. místo a pěknou živou cenu. V červnu se zúčastnili krajského kola v Hulíně a obsadili v silné konkurenci pěkné 4. místo. Dále se zúčastnili 120ti letého trvání hasičského sboru v Křižanově, kde vyhráli. Také první skončili v okrskovém kole v Borech. V září se zúčastnili memoriálu Jaroslava Vaňka ve Velkém Meziříčí. Dále pak Horáckého poháru v Batelově, kde byli pátí. V říjnu okresního kola v Měříně, kde skončili na 2. místě.

Zasahovali jsme u jednoho požáru obilí v Krásněvsi.

Z oblasti kulturní jsme po několika letech postavili máj. 5 našich členů sehrálo divadelní představení, uspořádali jsme 1 ples a 4 taneční zábavy.

V preventivní činnosti se bratr Josef Havelka zúčastnil v Jánských Kupelích školení 1. třídy.