Roku 1999 má sbor 78 členů, což je 58 mužů a 20 žen. Výbor se schází 4x ročně.

V květnu se družstvo mužů zúčastnilo v Měříně hasičské soutěže Zlatá proudnice. V červnu jsme byli na okrskové soutěži ve Znětínku.

Dále ještě proběhlo námětové cvičení na Farském rybníku. V červenci jsme se zúčastnili 90. let založení SDH v Kněževsi. V srpnu jsme pořádali pouťové zábavy.

V září jsme byli voláni k požáru sklepa rodinného domku v Černé. V listopadu byl výjezd k požáru do Zahradišť.

Dále bylo zakoupeno 10 nových vycházkových stejnokrojů. Josef Prokop obdržel vyznamenání Zasloužilý hasič, které mu bylo uděleno v Přibyslavi.

Na okrskové valné hromadě v lednu ukončil členství v okrsku starosta okrsku Josef Prokop, novým starostou okrsku byl zvolen ing. Josef Ryba. Dále ukončil členství dlouholetý velitel okrsku Ludvík Prokop, novým velitelem byl zvolen Jiří Jan. Byly provedeny doplňující volby do výboru sboru z důvodů zaneprázdnění byli odvolání Jiří Láznčička, Josef Němec mladší. Novými členy byli zvoleni František Vondrák a Josef Kosour.