Členská základna čítá 96 členů, z toho 71 mužů a 16 žen, 9 mladých hasičů, z toho 6 hochů a 3 dívky.

V září jsme se rozloučili s tragicky zesnulým Tomášem Pytlíkem.

2. června se konala Okresní soutěž v požárním sportu v Bystřici nad Pernštejnem, které se zúčastnilo družstvo mužů B, skončilo na 2. místě a postoupilo na krajskou soutěž. Ta se konala 18. srpna v Petrovicích okres Třebíč a zde se muži umístili na 6. místě.

3. června se konala okrsková soutěž v Radostíně nad Oslavou, které se zúčastnily družstva okrsku.

Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo Regional cupu mládeže, celkem devíti závodů. Mladí hasiči umístili v Regional cupu na 9. místě.

Do 12. ročníku Žďárské ligy byly zapojeny naše 2 družstva mužů.
Konečné vyhlášení Žďárské ligy se uskutečnilo v Netíně.

1. místo Lavičky
6.
místo Radostín nad Oslavou C
34. místo Radostín nad Oslavou B

Dále jsme se zúčastnili oslav 110. let založení sboru ve Znětínku. Dopoledne byla sloužena mše za zemřelé hasiče, kterou sloužil pan farář Bohuslav Brabec a odpoledne proběhly oslavy s udělením vyznamenání na místním hřišti. Poté následovala soutěž pro zúčastněná družstva.

Dne 4. května se uskutečnilo v Přibyslavi historicky první shromáždění představitelů Okresních sdružení hasičů kraje Vysočina. Na tomto jednání bylo mimo jiné zvoleno nové vedení Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Starostou kraje Vysočina byl zvolen současný starosta SDH Havlíčkův Brod František Graubauer. 1. náměstkem starosty pro oblast ekonomickou, majetkovou spolupráci s HZS a složkami IZS byl zvolen ředitel HZS kraje Vysočina Ing. Drahoslav Ryba z Radostína nad Oslavou, 2. náměstkem pro oblast komunikace se samosprávami člen výkonné rady bratr Jan Slámečka.

Z činnosti zásahové jednotky:

Družstva okrsku Radostín nad Oslavou se v červnu zúčastnily námětového cvičení u rybníka Dalešice. Dále proběhlo námětové cvičení v katastru obce Sazomín – letecké cvičení hašení letadlem s vodou.

V srpnu jednotka vyjela na požár trávy u železniční tratě v katastru obce Sazomín a na požár acetylenové bomby v zemědělském družstvu v Ostrově nad Oslavou. Dne 25. září vznikl požár dílny pana Stanislava Dohnala v odpoledních hodinách od kulového blesku, který likvidovaly jednotky profesionálních hasičů ze Žďáru nad Sázavou a Velkého Meziříčí a jednotky PO obcí Radostín nad Oslavou a Ostrov nad Oslavou.

Dne 9. a 10. října proběhlo školení vedoucích mládeže v Přibyslavi. Za náš sbor úspěšně absolvovali školení 3. stupně Tomáš Poul a Stanislav Krča.

Výborovou schůzí byl odsouhlasen a předán příspěvek na sněžný skútr v hodně 5.000 Kč TJ SOKOL oddíl turistiky.