V roce 1989 měl sbor 2 kolektivy dorostu. Mladí požárníci se zúčastnili okresního kola hry Plamen ve Žďáře a obsadili 8. místo.

V kulturní činnosti byl uskutečněn ples a 3 pouťové zábavy.

Přijati byli tito členové: František Vondrák, Ludmila Hrubá, Jan Klíma, Hana Poulová, Jitka Švomová, Magda Urbánková, Karel Fabík, Klíma M., Pivničková J., Jiří Špaček, Jana Vášová, Věra Willischová.
Sbor se rozloučil s Františkem Sklenářem.