Členská základna sboru dobrovolných hasičů čítá k 31.12.2004 92 členů, z toho 74 mužů a 18 žen. 18. července byl uspořádán hasičský dětský den, kterého se zúčastnilo 45 dětí. Na tuto akci nám finančně přispěli pan Uchytil a ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou.

  1. června se konala okrsková soutěž na místním hasičské cvičišti, které se zúčastnilo celkem 11 družstev. Naše dvě družstva se umístila na prvních dvou místech. Do Žďárské ligy se přihlásily 3 družstva z našeho sboru.

Celkové umístění ve Žďárské lize:

1. Litava
2. Lavičky
3.
Litava B
4.
Radostín nad Oslavou A
5.
Radostín nad Oslavou B
6.
Radostín nad Oslavou C

Dále se družstva Radostín nad Oslavou A a C zúčastnily 4. září noční soutěže v požárním útoku na náměstí v Telči.

Sborem byla zakoupena sada nových sportovních hadic v celkové částce 22.000 Kč. Na cvičišti byl zbudován nový dřevěný domek na občerstvení. Dřevo na jeho výrobu bylo použito z demolice tělocvičny a část desek věnoval pan Miloš Švoma. Celkově bylo odpracováno na sportovním areálu 200 hodin.

Na hasičské zbrojnici byly provedeny obklady stěn v kuchyňce a na záchodech, vyrobena skříň na uložení praporu a zbudovány police na vystavení pohárů.

  1. října se konal ve Žďáře nad Sázavou Aktiv zasloužilých členů.

Z našeho sboru byli navrženi a přijati za členy Fabík František, Němec František a Dohnal Stanislav st.