V roce 1966 měla ZO SPO 51 členů, dále přistoupili za členy: Jan Říha, Jindřich Dřevikovský ml., Josef Kališ, Pavel Fňukal, Antonín Kališ, Josef Havelka, Jaroslav Barták. Členové se plně zapojili do přístavby kulturního domu.

Místnímu požárnímu sboru bylo uděleno UV SPO v Praze dne 12.3.1966 za vzorné plnění všech úkolů v požární ochraně. toto uznání převzal na okresním výboru SPO předseda Bohumil Kudílek.