V roce 1996 k 1. lednu ukončili členství František Blaha, Roman Pešek, Marta Požárová, Hana Poulová.

Výbor se schází 4x ročně. Členská základna se stává z 84 členů a 15 mladých hasičů.

5. května se uskutečnil v Kundraticích pohár sv. Floriána, kde skončili na 8. místě. Mladí hasiči se zúčastnili jarní hry Plamen v Ostrově nad Oslavou, kde skončili na 4. místě. Muži se přihlásili do 1. ročníku Hasičské ligy v Požárním sportu okresu Žďár nad Sázavou za účasti 10 družstev.

První kolo proběhlo v Dolních Loučkách bez naší účasti.
Druhé kolo v Kundraticích – 4. místo.
Třetí kolo v Měříně – 3. místo.
Čtvrté kolo v Níhově – 3. místo.
Páté kolo v Kundraticích – 3. místo.
Šesté kolo ve Velkém Meziříčí – 3. místo.
Sedmé kolo v Radostíně nad Oslavou – 4. místo.
Osmé kolo ve Velkém Meziříčí – 4. místo.
Celkové umístění v okresní lize na 4. místě.

5. října se 2 družstva mladých hasičů zúčastnila podzimní hry Plamen ve Velkém Meziříčí, kde skončili na 15. a 27. místě. V srpnu se náš sbor zúčastnil oslav 100 let založení sboru v Borech. Dále jsme opravili fasádu a udělali odtokový kanál před vraty. Na celé této akci bylo odpracováno 115 hodin.

V listopadu zemřel dlouholetý člen Josef Požár.