V roce 1995 k 1. lednu ukončili členství Karel Prokop, František Pešek, Karel Fabík, Věra Fabíková, Milena Němcová a Marie Kališová.

Za nové členy byli přijati Luboš Pešek, Antonín Němec, Milan Ambrož, Lenka Inwaldová, Marie Vondráčková, Irena Pešková.

V únoru zemřel bratr Pavel Procházka.

Výbor se schází 7x ročně, byla svolána 1 členská schůze.

V květnu se mladí hasiči zúčastnili hry Plamen v Bobrové, kde se umístili na 3. místě. Muž se zúčastnili poháru sv. Floriána v Kundraticích, kde obsadili 3. místo. V sobotu 27. května se konala okresková soutěž ve Znětínku, kde obsadili 2. místo. První skončilo družstvo mužů z Krásněvsi a postoupilo do okresního kola. V neděli jeli muži do Měřína na Zlatou proudnici, kde skončili na 3. místě. V září se muži zúčastnili Velké ceny Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Velkém Meziříčí. 23. září se muži zúčastnili Horáckého poháru v Petrovicích, kde skončili třetí. V říjnu se mladí hasiči zústanili okresního kola v Újezdě, kde se umístili na pěkném 2. místě.

V květnu vyjela naše zásahová jednotka k požáru rodinného domku paní Kubíčkové do Kněževsi, kde celá střecha lehla popelem.

Velitel Jiří Jan a strojník Josef Drápela se zúčastnili školení, na kterém získali odznak III. Třídy.

Dále nás požádali členové Tělovýchovné jednoty SOKOL Radostín nad Oslavou, jestli bychom jim nepůjčili peníze na zakoupení motorové sekačky na údržbu fotbalového hřiště. Účastníci smlouvy se dohodli, že SDH zastoupen Josefem Peškem a Jiřím Janem zapůjčí SOKOLu peněžitou částku ve výši 40 000 korun, a to s dohodnutým úrokem ve výši 10% s tím, že celý dluh bude splacen nejpozději do 30. září 1996. Tato smlouva byla sepsána na matrice Obecního úřadu Radostín nad Oslavou 17. července 1995 a ještě téhož roku byla půjčka i s úrokem splacena.

Shromáždění delegátů SDH se konalo 11. března ve Žďáře nad Sázavou, kde náš sbor zastupoval velitel okrsku, bratr Ludvík Prokop. Na tomto shromáždění místo dosavadního starosty okresu ing. Josefa Ryby byl zvolen novým starostou Jan Dřínek. Ing. Josef Ryba byl zvolen náměstkem starosty.