Zahájení stavby nové zbrojnice. Stávající motorová stříkačka byla dána na generální opravu a předána požárnímu sboru do Mostišt. Místo staré stříkačky byla zakoupena nová stříkačka DS 16.