V roce 1922 na výzvu starosty obce Josefa Poula přistoupili do sboru tito členové:

Bohumil Kadlec, Jan Gabriel, František Padalík, František Blaha, Antonín Sedlák, Ladislav Večeřa, Antonín Bílek, Jan Klíma, Karel Prokop, Ludvík Štegner, František Straka, František Řezníček, Karel Řezníček. Starostou sboru zvolen Chromý a náčelníkem Gabriel.