V roce 2002 členská základna čítá 82 členů, to je 66 mužů a 16 žen. Novým členem se stal Bohuslav Halla.

V únoru se družstva zúčastnila Dolnoloučské zimy, kde z 29 mužstev B družstvo skončilo na 3. místě a A družstvo na místě 9. Dále se obě soutěžící družstva zúčastnily dvanácti soutěží Žďárské ligy. Celkově se umístila: B družstvo na 2. místě a A družstvo na 7. místě. 12. května proběhla okrsková soutěž v Pavlově, které se zúčastnila obě družstva a umístila se na prvních dvou místech.

23. června jsme se zúčastnili oslav 100 let založení SDH v Zadním Zhořci.

V červenci byl na autě IFA obnoven lak, na kterém členové zásahové jednotky odpracovali 310 hodin. V listopadu absolvoval bratr Luboš Pešek týdenní školení velitelů v Jánských Kupelích.

Zasahovali jsme u pěti požárů: v lednu požár rodinného domku v Měříně, v únoru skladovák slámy v Novém Veselí, 28. března požár suché trávy u železniční tratě na Sukách a 8. června požár rodinného domku v Obyčtově, 17. června násep suché trávy u trati v Obyčtově.

Na valné hromadě v prosinci došlo ke změně ve výboru, za odstupujícího Josefa Havelku byl zvolen Tomáš Poul, který zastává funkci organizačního referenta.

V září bylo na výborové schůzi starostou a velitelem sboru navrženo, aby k výročí 110 let založení sboru byl vyroben a zakoupen nový historický prapor. Starý znak byl počítačově zpracován sestrou Jaroslavou Rybovou.

V listopadu Josef Pešek s velitelem a bratrem Františkem Fabíkem členem výboru jeli do Ústí nad Orlicí k firmě Vlebný zadat zakázku s tím, že dokonce března příštího roku bode prapor hotov.