Roku 1991 vyjely zásahové jednotky k požáru stodoly v Pavlově a k požáru mateřské školy v Krásněvsi.

V průběhu roku odešli a odhlásili se tito členové: Jan Zástěra, Karel Prokop, Petr Gabriel, Roman Pivnička a Josef Klíma.

23.3. se v Novém Městě na Moravě uskutečnilo shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů, které schválilo nový název Sdružení hasůči Čech, Moravy a Slezska a tím i novou strukturu činnosti.
V Brně se konala ustavující valná hromada delegátů Hasičské vzájemné pojišťovny, která navázala na tradice předválečné Hasičské vzájemné pojišťovny.