Výroční schůze konaná 19.1.1948 přijala nové členy, a to Františka Krejčího, Drahoslava Rybu, Aloise Poula a Jindřicha Dřevíkovského. Ze sboru na vlastní žádost vystoupili Bohumil Pešek, František Kadlec, Josef Vališ, Josef Gabriel a Jan Jirák.

Dne 11.7. zemřel místostarosta sboru Josef Řezníček. Okresní výbor ve Velkém Meziříčí přidělil vrakové auto po německé armádě značky Panhart.