16.5.1965 se konala soutěž okrsková, které se zúčastnili žáci, žákyně a muži.

Dne 10.11.1965 byl pohřeb dlouholetého člena a funkcionáře našeho sboru Josefa Kudílka. Čestné uznání krajského výboru bylo uděleno Františku Fabíkovi. Za členy přistoupili Josef Šebek, Bohumil Pivnička.