Členská základna čítá v roce 2009 104 členů, z toho 71 mužů a 16 žen, 17 mladých hasičů, z toho 10 hochů a 7 dívek.

Proběhly čtyři výborové schůze. Uspořádali jsme sedm kulturních akcí.

10. května se konala okrsková soutěž v Pavlově. Družstvo mužů z Radostína nad Oslavou se umístilo na 1. místě a postoupilo na okresní soutěž, které se konala 30. května v Bystřici nad Pernštejnem. I zde naše družstvo obsadilo 1. místo a postoupilo na krajskou soutěž, která se konala v Petrovicích okres Třebíč. Zde muži skončili na 8. místě z 10 družstev.

Do 11. ročníku Regional cupu mládeže se přihlásily 2 družstva. V celkovém bodování skončilo družstvo A na 3. místě (zúčastnilo se 9 soutěží) a družstvo B se umístilo na 12. místě (zúčastnilo se 7 soutěží).

Do 14. ročníku Žďárské ligy se přihlásilo jedno naše družstvo. Vítězem Žďárské ligy se stalo družstvo SDH Lavičky, naše družstvo skončilo celkově na 7. místě. Mimo Žďárské ligy uspořádalo družstvo starších mužů 18. července na domácím hřišti soutěž v požárním sportu „ O pohár starosty obce“, které se zúčastnilo 8 družstev mužů a 3 družstva žen. V kategorii muži obsadilo 1. místo družstvo mužů z Maršovíc, 2. místo družstvo Radostín nad Oslavou. V kategorii žen obsadilo 1. místo družstvo z Otaslavic okres Prostějov, 2. místo družstvo z Maršovic.

Z činnosti zásahové jednotky:

3. ledna – požár nákladního automobilu firmy ODAS v Borech
19. ledna – požár kolny soukromého zemědělce v Novém Veselí
29. dubna – zahoření sklepa pana Čapka v Radostíně nad Oslavou
30. dubna – požár lesa v Chroustově
28. května – požár lesa mezi Ostrovem nad Oslavou a Bohdalcem
12. června – námětové cvičení v Krásněvsi
15. června – požár náspu železniční tratě v Ostrově nad Oslavou
2. července – čerpání vody u Krejzů Radostín nad Oslavou č.17, čerpání vody ze sklepa paní Dvořákové a sklepa v Borech
4. července – čerpání vody v Kněževsi
19. srpna – požár trávy u železniční tratě v katastru obce Sazomín

7. listopadu jsme doprovodili na poslední cestě bratra Jana Šmardu staršího, dlouholetého člena výboru. 18. listopadu jsme se rozloučili v obřadní síni ve Velkém Meziříčí s dalším dlouholetým členem a jednatelem výboru a profesionálním hasičem Františkem Němcem.

V tomto roce ukončili svoji činnost ve výboru:

Ludvík Prokop – dlouholetý velitel okrsku a sboru
Jan Ptáček – vedoucí mládeže
Josef Ptáček- místostarosta a člen výboru
Miroslav Láznička -jednatel sboru

Do našeho sboru byli přijati noví členové:
Jaroslav Večeřa, Jiří Hromek, Josef Cejnek, Tomáš Láznička, Jakub Petr, Aneta Ochranová, Karolína Kališová, Věra Švomová, Monika Pešková.