V roce 2003 má členská základna 83 členů. Jenda členka se odhlásila , a to Eva Kališová.
Finanční hotovost činila k 1. 1. 2003 částku 41 161,65 korun.

V únoru se obě družstva zúčastnila Dolnoloučské zimy, kde B družstvo skončilo celkově na třetím místě a A družstvo na 5. místě. Dále jsme uspořádali tradiční ples.

V březnu jsme přestěhovali z bývalého cvičiště u hřbitova našimi členy zchátralý domek sloužící k tréninku na štafetu na nově pronajaté cvičiště od obecního úřadu.

Majitelka, která v roce 1997 pozemek nabyla v restituci, nás dostala do nepříjemných problémů. Domek stál na jejím pozemku a ona požadovala jednu pětinu z ceny. Stěžovala si u Policie ČR a na Okresním sdružení hasičů.

Na toto nové cvičiště máme písemnou nájemní smlouvu od Obecního úřadu za symbolickou jednu korunu za rok. Na tomto cvičišti bylo oběma soutěžními družstvy a členy odpracováno 435 hodin.

Obě soutěžní družstva se přihlásila do okresní ligy. V červnu byla jedna z těchto soutěží pořádána u nás, za velké přízně diváků.

Celkové pořadí Žďárské ligy:

 

1. Litava
2. Radostín nad Oslavou B, který obhájil loňské umístění
6. Radostín nad Oslavou A

22. června jsme se zúčastnili 110. výročí založení hasičského sboru v Krásněvsi.

11. a 13. července proběhly oslavy v našem sboru. V pátek se uskutečnila slavnostní schůze, které se zúčastnilo 60 členů sboru a 12 hostů. Za Okresní sdružení se zúčastnil předseda okresní revizní rady a zástupce ředitele územního odboru ve Žďáře nad Sázavou podplukovník Stanislav Kříž a vedoucí odborné rady velitelů a člen výkonného výboru bratr František Bukal z Dolních Louček, za obecní úřad starosta Josef Fabík. V neděli dopoledne slavnosti pokračovaly kladením věnců a mší svátou za zemřelé členy našeho sboru a svěcení historického praporu, který vysvětil pan farář Bohuslav Brabec. Odpoledne se pokračovalo slavnostním průvodem obcí na hasičské cvičiště. Slavností se zúčastnily sbory z Krásněvse, Borů, Znětínka, Pavlova, Zadního Zhořce a Ostrova nad Oslavou. K poslechu hrála Venkovská kapela. Oslav se zúčastnilo na 500 místních i přespolních občanů. Náklady na oslavy i s historickým praporem činily 86.800,60 Kč.

3. srpna proběhly oslavy 80 let založení sboru dobrovolných hasičů v Pavlově, kterých jsme se taktéž zúčastnili.

Naše jednotka zasahovala u 3 požárů, a to: 30. března 2003 v Laštovičkách- požár travního porostu u železniční tratě, 12. dubna 2003 požár bytu ve škole v Krásněvsi a 26. dubna požár lesa ve Znětínku.

V listopadu byla opravena sportovní mašina. Starý motor byl odvezen do Petrovic a přivezena byla mašina v celkové hodnotě 74.000 Kč. Finančně se podíleli: Obecní úřad 30.000 Kč, Jurko Transport 25.000 Kč a zbylou částku uhradilo soutěžící družstvo.

1. prosince zemřel starosta Okresního sdružení ve Žďáře nad Sázavou a náměstek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bratr Jan Dřínek. 6. 6. prosince jsme ho doprovodili na poslední cestě. Pohřbu se zúčastnilo 9 našich členů.

Do sboru přistoupili noví členové, a to: Prokopová Dagmar, Vondrák Miroslav, Pytlík Tomáš, Drápela Tomáš, Krejčí Vlastimil, Hubený František, Hamáček Petr, Gabriel Bohumil, Fabík František, Fabíková Ivana, Staňková Šárka. K 31.12. ukončili členství ve výboru Kosour Josef a Kučera Jan.