V roce 2006 má sbor 92 členů, tj. 69 mužů, 16 žen a 7 mladých hasičů. Na věčnost nás opustili Josef Prokop – bývalý starosta sboru a okrsku a dlouholetý kronikář sboru Josef Němec. Své členství ukončil pan František Hrubý mladší, který se přiženil do Sazomína.

Po 11 letech bylo založeno družstvo mladých hasičů pod vedením Tomáše Poula ve složení : Tereza Pazourová, Kristýna Prokopová, Miloš Hromek ml., Tomáš Hromek, Jakub Šimek, Pavel Orel a Vladimír Vondráček. Toto družstvo začalo od začátku května cvičit a zúčastnilo se všech 11 soutěží Regional cupu mládeže, mimo toho se mladí hasiči zúčastnili dalších dvou závodů ve Lhotkách u Velkého Meziříčí a v Blízkově, kde zvítězili.

Do 11. ročníku Žďárské ligy se zapojily 2 naše družstva, celkově skončily na 9. a 10. místě. Dále se muži zúčastnili soutěže v Novém Městě na Moravě a noční soutěže v Telči.

19. července jsme zasahovali u železniční tratě v katastru obce Sazomín, kde došlo k požáru trávy, 18. srpna v Ostrově nad Oslavou požár slámy na poli, 9. září požár stohu v Radostíně nad Oslavou, 1. října planý poplach při zábavě – údajně rodinný dům u školy, 23. června námětové cvičení v Radostíně nad Oslavou u Benýšku, kterého se zúčastnily družstva okrsku.

Koncem září byla odvezena na opravu cisterna CAS velitelem Jiřím Janem a Lubošem Peškem do Peček a poté do Velkého Meziříčí na lak. Celková oprava činila 102 000 Kč a byla hrazena z rozpočtu Obce Radostín nad Oslavou.

Dále jsme se zúčastnili oslav 110 let založení hasičského sboru v Borech. V pátek 4. srpna se uskutečnila slavnostní schůze v kulturním domě a v neděli 6. srpna oslavy pokračovaly.

Do sboru byli přijati noví členové:

Kristýna Prokopová
Tereza Pazourová
Miloš Hromek ml.
Tomáš Hromek
Pavel Orel
Jakub Šimek
Vladimír Vondráček
Miloš Hromek st.
Stanislav Krča
Josef Pešek ml.
Michal Pešek

Pan František Fabík obdržel od náměstka Okresního sdružení hasičů Jana Slámečky Řád svátého Floriána, který mu osobně předal na valné hromadě.