V roce 1926 zasahoval sbor 3x, a to: 26. května v Kněževsi, 2. června u Střechů a Krejčího čp. 89 v Radostíně a 8. června v Pavlově.

V tomto roce bylo provedeno 8 letních cvičení a 4 zimní. Tři členové se zúčastnili kurzu samaritánů Červeného kříže v Kněževsi. Dále bylo určeno 5 členů na zemský sjezd do Brna. Pokladní hotovost v témže roce činila 85 korun 85 haléřů. Dále byla postavena suška na hadice a členové byli pojištěni pro případ úrazu při požáru.