V roce 1985 utonul ve věku 25 let Milan Valenta.

Ve dnech 21. – 24.5. byla vyhlášena povodňová služba II. stupně. Řeka i potok se vylili z koryta a voda ohrožovala přilehlé okolí.

V říjnu se zásahová jednotka účastnila požáru v Kněževsi na objektu JZD.

Konala se okresní konference, na které byli do pléna okresního výboru zvolení Eva Kališová a František Němec.