V roce 1923 byl v Radostíně požár u Svobodů a v Kněževsi u Paulů. Rudolf Divíšek byl zvolen náčelníkem 19. župy.