Roku 1997 k 1. lednu ukončili členství Milan Ambrož, Miloš Trnka, Hana Klímová, Jana Večeřová, Věra Willischová. Výbor se sešel 2x.

V červnu se družstvo mužů zúčastnilo okrskové soutěže ve Znětínku, kde obsadilo první místo a zúčastnilo se 14. června okresního kola v Novém Městě na Moravě, kde skončili na 7. místě.

16. června se zásahová jednotka podílela při hašení kotelny rodinného domku v Ostrově nad Oslavou.

V červenci jsme se zúčastnili oslav 100 let založení hasičského sboru ve Znětínku.

Dále jsme natřeli fasádu, okna a vrata na hasičské zbrojnici, kde bylo odpracováno 235 hodin. Materiál hradil obecní úřad. V říjnu jsme vyjeli k hašení trati u Obyčtova.

V lednu jsme doprovodili na poslední cestě bratra Františka Řezníčka.