Rok 1951 byl důležitým obdobím vnitřní přestavby organizace dobrovolného hasičstva. Požární ochrana byla svěřena národním výborům. Vedle požárních sborů jako zásahových jednotek se ustavovaly místní jednoty hasičstva. Podle výše uvedeného zákona zřizují a doplňují místní národní výbory za součinnosti s místním SDH nový útvar – požární sbor. Zaniká oslovení starosta sboru a je nahrazeno výrazem předseda sboru.

V roce 1951 na vlastní žádost odstupuje z funkce předsedy Josef Kudílek a novým předsedou zvolen Ladislav Straka.