V roce 1927 přistoupili za přispívající členy sboru Josef Poul, František Vrba a Václav Jaluška. 1. ledna 1927 se sbor zúčastnil požáru ve Znětínku a 3. října v Radostíně, kde shořela Hajčmanova pazderna. Samaritásnká služba ošetřila 85 případů.