V roce 1921 byl pořádán sjezd hasičstva ve Velkém Meziříčí. V tomto roce vzhledem k velkému suchu žádal hasičský sbor, aby nebyl vypouštěn Panský rybník.