V roce 1960 se konalo slvanostní otevření nové požární zbrojnice. Členové na ni odpracovali 3500 brigádnických hodin a hodnota díla byla vyčíslena na 215 000 korun. Slavnostního otevření se zúčastnily sbory z celého okrsku.

Na ukázkovém cvičení byla provedena ukázka záchrany osob pomocí plachty pro skluz a plachty pro skok. Požárníci z Velkého Meziříčí provedli ukázku hašení pěnou. Členové Červeného kříže provedli ukázkové cvičení kříšení raněných pomocí křísícího přístroje.

Od 1.7.1960 vstoupila v platnost územní organizace, při které vznikl okres Žďár nad Sázavou v novém rozsahu. Okres byl rozdělen do obvodů a okrsků. Pod okrsek Radostín spadaly obce Kněževes, Krásněves, Ostrov nad Oslavou, Pavlov a Znětínek. Velitelem okrsku se stává Josef Dohnal.

Výroční schůze konaná 27.11. byla jako první v požární zbrojnici za účasti náčelníka OIPO kapitána Františka Trojana a technického pracovníka Drahoslava Ryby za okresní výbor SPO ve Žďáře nad Sázavou, okresního velitele Ludvíka Prokopa, za MNV se zúčastnil předseda Alois Zástěra a tajemník František Řezníček.

Každý člen sboru odpracoval 5 hodin na přístavbě ZDŠ a vydatně pomáhali při různých pracech v JZD. Pravidelně bylo prováděno školení přede žněmi, školení mlátičkářů. Byly zavedeny žňové hlídky mládeže.

Členové požárního sboru se zúčastnili soutěže požárních družstev. V okresním kole se umístili muži i žáci na druhém místě. V přeboru jednotlivců získal 3. místo Josef Svoboda a 6. místo Josef Prokop.