V roce 1998 ukončili členství Jan Štegner, Antonín Vokoun, Růžena Svobodová. Za nového člena byl přijat Josef Poul, který se přiženil z Krásněvsi. Členská základna čítá 78 členů. Výbor se sešel 4x ročně.

V květnu se družstvo mužů zúčastnili okrskové soutěže ve Znětínku, kde obsadilo 1. místo. V červenci jsme byli na hasičské výstavě PYROS v Brně.

25. dubna proběhlo námětové cvičení v Radostíně nad Oslavou. 1. dubna jsme zasahovali u požáru železniční tratě v obci Suky. 27. dubna to byl požár lesa u Zadního Zhořce. 29. května požár lesa v katastru obce Sazomín a 30. srpna jsme jeli k planému požáru slámy soukromého zemědělce v Obyčtově.