Výroční schůze v roce 1934 zvolila starostou Vincence Němce, vzdělavatelem Albína Mikundu.

Do sboru přistoupili: Ladislav Straka, František Kulatý, Václav Fabík, Jan Požár, Jan Němec, Albín Mikunda, Antonín Straka. Zemřel František Večeřa (čp. 59).