Roku 1988 se SPO zúčastnil soutěže o Zlatou proudnici v Měříně. V říjnu se družstvo JZD i družstvo SPO zúčastnila memorialu Jaroslava Vaňka ve Velkém Meziříčí, Konala se okresní konference v Novém Městě na Moravě, kde byl zvolen předsedou okresního výboru ing. Josef Ryba, vykonával ji do roku 1995.