Dne 15.2.1953 byl při volbách zvolen předsedou František Krejčí a velitelem Jindřich Dřevikovský. Na této výroční schůzi bylo zdůrazněno, že úkolem SPO je vychovávat své členy v protipožární ochraně. Dále byla provedena přestavba auta Panhart pro požární účely. Tato oprava si vyžádala částku 80 000 korun. Byly pořízeny nové vycházkové stejnokroje. Na okresní konferenci vysláni delegáti: Drahoslav Ryba a Jindřich Dřevikovský.