24. ledna 1896 zemřel páter Josef Načeradský, první starosta sboru v Radostíně. V roce 1896 byl ve volbách do sboru starostou zloven Čeněk Dvořák a náčelníkem František Váša, jednatelem Karel Lavický a cvičitelem martin Milostný učitel. Byli zakoupeny k ruční stříkačce hadice, na které si sbor vypůjčil 200 zlatých. Tuto částku postupně splácel.