Sbor měl v roce 2011 127 členů, z toho hoši ve věku 6-14 let 11 členů, dívky ve věku 6- 14 let 12 členů. Muži ve věku 18-26 let 10 členů, ženy nad 26 let věku 17 členů, muži nad 26 let věku 59 členů. Výborových schůzí se uskutečnilo celkem osm.

14. července nás náhle opustil náš člen, okrskový starosta, náměstek okresního starosty a ředitel HZS kraje Vysočina, ÚO Žďár nad Sázavou plk. Ing. Josef Ryba. Pohřbu, který se konal 20. července, se zúčastnilo na 500 hasičů v uniformách z celé republiky i ze Slovenska.

Okrsková soutěž se konala 22. května ve Znětínku. Soutěže se zúčastnily 3 družstva z Radostína nad Oslavou a umístily se v tomto pořadí:

1. místo: Radostín nad Oslavou A
2. místo: Radostín nad Oslavou – starší páni
3. místo: Radostín nad Oslavou junioři

28. května se konala okresní soutěž v požárním sportu ve Lhotkách u Velkého Meziříčí, které se zúčastnilo družstvo A Celkové pořadí:

1. místo: Lhotky Sport
2. místo: Radostín nad Oslavou
3. místo: Lhotky

První dvě družstva postoupila na krajské kolo soutěže v požárním sportu, Radostín nad Oslavou se soutěže nakonec nezúčastnil.

Žďárské ligy se zúčastnily 2 naše družstva. Družstvo A se zúčastnilo všech 14 soutěží a celkově se umístilo na 11. místě s 81 body. Družstvo Juniors se zúčastnilo 9 soutěží, získalo celkem 12 bodů a skončilo na 20. místě. Na 1. místě se celkově umístilo družstvo mužů z Hlubokého, 2. místo Maršovice, 3. místo Benetice.
Do Žďárské ligy se také zapojilo družstvo žen z Radostína nad Oslavou, které se zúčastnilo 4 soutěží, získalo 18 bodů a celkově skončilo na 17 místě. Vítězem Žďárské ligy v kategorii žen se stalo družstvo z Olší u Tišnova, na 2. místě skončilo družstvo žen z Netína a 3. místo obsadilo družstvo z Velkého Meziříčí.

Další soutěž se konala 10. července na domácím cvičišti. Této soutěže se zúčastnilo 12 družstev, řada z nich se pravidelně zúčastňuje Ždárské ligy, a tak konkurence byla dosti vysoká. Družstvo Radostín nad Oslavou A získalo Putovní pohár starosty obce, družstvo Juniors obsadilo 2. místo.

Z činnosti mladých hasičů: V tomto roce se Regional cupu zúčastnily 3 naše družstva. Celkově se umístily takto:

REGIONAL CUP (dlouhé savice)

1. místo Radostín nad Oslavou A
2. místo Znětínek
3. místo Radostín nad Oslavou B

PLAMEN (krátké savice)

1. místo Radostín nad Oslavou A
2. místo Znětínek
3. místo Radostín nad Oslavou B

Na hasičské zbrojnici se pokračovalo s dokončením stavebních prací na zasedací místnosti. Z rozpočtu obce bylo instalováno plynové topení, odpracováno bylo 50 hodin, položeno PVC na podlahu firmou Sýkora Netín, dokončeno osvětlení a zhotoveny stoly, které jsme financovali z naší pokladny. Konstrukce zhotovil Miloš Hromek st. a nástřik provedl Luboš Pešek st.- každý odpracoval 20 hodin. Obecní úřad zakoupil 40 nových židlí, police na poháry zhotovil pan Jiří Němec – truhlářství.

První výborová schůze se konala v nové zasedací zbrojnici dne 20. listopadu 2011.

Z činnosti zásahové jednotky:

26. února – požár lesního porostu v Pavlově – pálení suků
4. března – požár travního porostu u železniční trati Ostrov nad Oslavou
26. března – požár rodinného domu, saze v komíně Bory
3. června – námětové cvičení – dálková doprava vody Znětínek
10. července – odstranění stromu Radostín nad Oslavou
5. září – čerpání vody garáž Radostín nad Oslavou
12. listopadu – požár rodinného domu Pavlov – od kamen
17. listopadu – pátrání po pohřešované osobě Bohdalov