V roce 1939 byla založena okresní hasičská jednota Velké Meziříčí. Starostou byl zvolen František Šoukal ze Zahradišť. Rovněž se uskutečnil krajský sjezd ve Velkém Meziříčí. Členové sboru se zúčastnili okrskových cvičení v Mostištích a v Netíně. Velitelkou žen zvolena Němcová a ze sboru vystoupil Antonín Straka.