V roce 1941 byla přeřazena Okresní hasičská jednota Velké Meziříčí do Jihlavského kraje. Sbor zasahoval při požáru ve Znětínku a zúčastnil se záchranných prací při tání ledu na místní řece. Od zemského výboru obdržel sbor částku 2100 korun. Do sboru přistoupili Karel Bílek, Miloš Hromek, Josef Němec, Jaromír Haičman, Josef Říha, Jaroslav Škapa, Bohumil Kadlec, Josef Dvořák, Jan Prokop. Z žen to byly Anna Kadlecová, Anna Pešková a Květa Haičmanová.